Polski Angielski Rosyjski Niemiecki

Imię i nazwisko zamawiającego:
Nazwa i adres firmy:
Telefon fax:
E-mail:
Typ działalności:
Treść / Dodatkowe uwagi:
Poniżej wpisz: rader
Zamów katalog
Wyślij zapytanie
Zamów rysunek
Poszukujemy dystrybutorów
czytaj więcej »
Rader
ul. Bydgoska 188, 64-920 Piła
tel. 67 214 82 84
tel. 67 212 04 02
tel./fax 61 648 25 55
rader@rader.com.pl
szukaj szukaj szukaj
 • Ogół praw autorskich do niniejszego serwisu internetowego jako całości oraz do wszelkich jego poszczególnych elementów przysługuje na zasadach wyłączności Spółce RADER Spółka Jawna (Rader).
 • Wszelkie informacje handlowe, znaki handlowe, wzory przemysłowe, wzory użytkowe, oznaczenia Rader, jak tez wyrobów lub produktów, zamieszczone w treści serwisu, mogą być wykorzystywane przez Rader na podstawie stosownych przepisów prawa oraz odrębnych ustaleń.
 • Wykorzystywanie jakichkolwiek danych zawartych w niniejszym serwisie, niezależnie od zakresu, celu oraz sposobu ich wyrażenia, wymaga wyraźnej zgody Rader.
 • Niniejszy serwis internetowy oraz wszelkie dane i informacje powiązane z niniejszym serwisem mają wyłącznie walor orientacyjny, chyba, że co innego wynika w sposób wyraźny z treści zamieszczonych w niniejszym serwisie.
 • Rader dokłada wszelkich starań, aby wszelkie dane składające się na treść niniejszego serwisu internetowego podlegały stałej aktualizacji w taki sposób, aby w jak najszerszym zakresie odzwierciedlały stan rzeczywisty, w związku, z czym wszelkie dane zamieszczone w serwisie mogą ulec modyfikacji, zmianie, przekształceniu, poszerzeniu, uzupełnieniu lub  usunięciu bez podania przyczyn. W takim przypadku Rader nie będzie ponosić jakiejkolwiek odpowiedzialności za wszelkie okoliczności mogące wynikać z dokonanych modyfikacji, o ile inne postanowienia nie zostaną w sposób wyraźny zamieszczone na stronach niniejszego serwisu.
 • Wszelkie informacje zawarte w niniejszym serwisie internetowym, w tym w szczególności opis produktów, ich właściwości, parametrów, gabarytów, zastosowania lub przeznaczenia, mają na celu wyłącznie przekazanie wstępnych danych mogących w przyszłości stanowić ofertę handlową.
 • Przedstawienie powyższych danych ma na celu zaproszenie potencjalnych użytkowników do rozpoczęcia procedur związanych z zawarciem stosownej umowy.
  Treść niniejszego serwisu internetowego nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 oraz 66 (1) Kodeksu cywilnego.
 • Dalsze rozpowszechnianie, kopiowanie, używanie, modyfikowanie lub przetwarzanie powyższych informacji podlega ochronie na podstawie odrębnych przepisów prawa i nie może być dokonywane bez wyraźnej zgody Rader.
 • Korzystanie z niniejszego serwisu jest równoznaczne z oświadczeniem użytkownika serwisu o akceptacji niniejszych zasad korzystania z serwisu bez jakichkolwiek zastrzeżeń.
 
© 2005-2009 Rader Koła i zestawy kołowe. Zasady korzystania ze strony ELSO - strony internetowe